Valp fra oss

Det er mange som lurer på dette med valpelister, me gjer det sånn; 
 
Er du interessert i valp frå Lappehiet, kontakt oss og fortell litt om deg sjøl og dine ønsker og behov hos ein hund, etterkvart vil eg og ha ein telefon eller fleir for at me skal bli endå bedre kjende. Dette er fordi at både du og eg skal føle oss trygge på kvarandre. Sånn kan me gjer vårt beste for at du får den hunden som passer deg og dine.
 
Etter valpene er født, ut i frå ønsker, kjønn og ikkje minst personligheta hos kvar enkelt valp, velger me valp til kvar enkelt familie. Derfor er det superviktig at me blir best mulig kjende.

Valpen leveres med:
- Registrering i NKK
- Vaksinasjon
- ID chip
- Pass
- Valpepakke med div. innhold
 
Før du tar kontakt med oss eller noken andre oppdrettere har me ein liten sjekkliste som me anbefaler at du bruker i jakten på ditt nye familiemedlem:
  1. Det anbefales at HD indexen til foreldrene er over 200 (samanlagd)
  2. Sjekk at ein eller begge foreldrene er fri for PRA og pompes
  3. Sjekk at begge foreldrene er øyelyst uten problematiske anmerkninger og at siste øyelysing ikkje er eldre enn 1 år
  4. Begge foreldredyra skal ha vært stilt ut minst ein gong siden fylte 18 måneder og må ha oppnådd “Very Good” eller betre
 
Grunnen til at eg anbefaler disse er fordi det gir et godt helsemessig grunnlag for valpen deres også med tanke på funksjonalitet og ikkje minst rasens fremtid.
 
All informasjon om foreldrenes helseresultater og utstillingsresultater kan dere enten få fra oppdretter eller sjekke selv på DogWeb.
 
 
PSX_20181109_144056.jpg